Dàn đề miền bắc 8 số

Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-CHÍNH XÁC NHẤT” cho tất cả mọi người !!!

DÀN ĐỀ 8 SỐ MB GIÁ : 500.000 VNĐ

✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn NẠP THẺ thành công  số  sẽ xuất hiện ở khung nạp thẻ.

✔ Quy trình nạp thẻ: Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!


LIÊN HỆ HỖ TRỢ NẠP THẺ & CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

null SĐT VÀ ZALO HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0988.219.914

Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra!

 

HỖ TRỢ TƯ VẤN-NẠP THẺ LẤY SỐ QUA SMS VÀ ZALO 0988.219.914

SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG!

Kết quả soi cầu Dàn đề miền bắc 8 số

Ngày Dàn đề miền bắc 8 số Kết quả
17/10/2019 Click vào lấy số ngay
16/10/2019 09,90,38,83,18,81,08,80 Miss
15/10/2019 30,80,55,44,14,33,36,02 Win 30
14/10/2019 11,81,31,24,07,03,86,49 Win 11
13/10/2019 48,28,14,59,86,76,15,25 Win 48
12/10/2019 48,36,13,78,38,87,39,26 Miss
11/10/2019 68,71,44,78,10,52,99,49 Win 68
10/10/2019 46,94,23,78,63,38,03,31 Win 46
09/10/2019 14,86,55,96,74,00,89,46 Miss
08/10/2019 79,97,99,11,19,91,09,90 Miss
07/10/2019 17,71,07,70,00,77,11,22 Win 00
06/10/2019 67,76,47,74,79,97,57,75 Win 75
05/10/2019 78,87,17,71,69,96,16,61 Miss
04/10/2019 29,92,99,11,09,90,08,80 Miss
03/10/2019 37,73,24,42,26,62,27,72 Win 27
02/10/2019 14,41,18,81,80,08,06,60 Win 81
01/10/2019 01,10,19,91,15,51,25,52 Win 15
30/09/2019 01,10,09,90,16,61,15,51 Miss
29/09/2019 14,41,47,74,24,42,45,54 Win 24
28/09/2019 18,81,66,88,16,61,26,62 Win 16
27/09/2019 02,20,04,40,03,30,34,43 Miss
26/09/2019 38,83,37,73,27,72,25,52 Miss
25/09/2019 60,61,62,63,64,65,67,68 Miss
24/09/2019 48,84,28,82,24,42,02,20 Win 24
23/09/2019 30,28,19,91,29,09,39,93 Win 29
22/09/2019 57,75,47,74,24,87,94,97 Win 74
21/09/2019 10,90,61,91,62,42,20,48 Miss
20/09/2019 99,09,83,57,64,34,27,55 Miss
19/09/2019 20,73,29,09,93,62,46,40 Win 20
18/09/2019 46,64,02,20,34,43,69,96 Win 46
17/09/2019 01,96,38,99,42,22,26,76 Win 01
16/09/2019 07,70,09,90,97,97,78,87 Win 97
15/09/2019 23,32,03,30,13,31,02,20 Win 03
14/09/2019 27,72,57,75,23,32,13,31 Miss
13/09/2019 52,53,54,55,56,57,58,59 Miss
12/09/2019 39,93,79,97,69,96,37,73 Miss
11/09/2019 13,31,14,41,15,51,16,61 Win 41
10/09/2019 01,10,13,31,11,33,14,41 Win 11
09/09/2019 16,61,46,64,36,63,13,31 Miss
08/09/2019 67,76,68,86,66,88,06,60 Win 68
07/09/2019 14,41,13,31,18,81,19,91 Win 16
06/09/2019 69,96,17,71,16,61,67,76 Win 17
05/09/2019 12,21,13,31,11,14,41,10 Miss
04/09/2019 34,43,14,41,23,32,24,42 Miss
03/09/2019 56,65,45,54,78,87,47,74 Win 54
02/09/2019 45,54,23,32,25,52,35,53 Win 25
01/09/2019 36,63,07,70,16,61,13,31 Miss
31/08/2019 46,64,06,60,04,40,26,62 Win 60
30/08/2019 88,22,47,74,30,17,76,67 Miss
29/08/2019 11,77,16,00,83,97,86,94 Miss
28/08/2019 62,48,80,68,70,52,12,79 Win 62
27/08/2019 62,71,52,40,21,94,85,91 Win 62
26/08/2019 63,12,71,09,06,70,94,96 Win 63
25/08/2019 01,48,05,84,27,57,83,18 Win 01
24/08/2019 02,20,57,75,54,46,15,84 Miss
23/08/2019 47,64,43,49,81,32,45,57 Win 47
22/08/2019 29,92,39,93,49,94,09,90 Win 93
21/08/2019 07,70,17,71,27,72,37,73 Win 37
20/08/2019 24,42,46,64,48,84,12,21 Miss
19/08/2019 18,81,48,84,28,82,38,83 Win 82
18/08/2019 01,10,45,54,03,30,15,51 Miss
17/08/2019 79,97,99,77,89,98,69,96 Win 98
16/08/2019 07,70,17,71,16,61,18,81 Miss
15/08/2019 27,72,57,75,29,92,25,52 Miss
14/08/2019 35,53,58,85,48,84,36,63 Win 84
13/08/2019 16,61,06,60,14,41,17,71 Miss
12/08/2019 07,70,78,87,47,74,57,75 Miss
11/08/2019 47,74,67,76,78,87,48,84 Win 76
10/08/2019 10,20,30,40,50,60,70,80 Win 40
09/08/2019 27,72,23,32,02,20,12,21 Win 02
08/08/2019 15,51,35,53,25,52,45,54 Miss
07/08/2019 25,52,27,72,26,62,29,92 Win 26
06/08/2019 04,40,14,41,03,30,13,31 Miss
05/08/2019 14,41,16,61,18,81,46,64 Miss
04/08/2019 13,31,35,53,34,43,23,32 Win 32
03/08/2019 03,30,04,40,05,50,25,52 Miss
02/08/2019 58,85,89,98,28,82,48,84 Win 82
01/08/2019 59,95,54,45,56,65,58,85 Win 56
31/07/2019 00,99,89,98,09,90,08,80 Win 90
30/07/2019 58,85,28,82,16,61,69,96 Miss
29/07/2019 37,73,33,77,67,76,17,71 Miss
28/07/2019 45,54,34,43,19,91,12,21 Miss
27/07/2019 09,90,28,82,29,92,49,94 Win 94
26/07/2019 23,32,02,20,01,10,78,87 Win 20
25/07/2019 78,87,14,41,13,31,56,65 Miss
24/07/2019 26,62,06,60,17,71,16,61 Win 61
23/07/2019 48,84,37,73,47,74,67,76 Win 74
22/07/2019 69,96,79,97,89,98,09,90 Win 98
21/07/2019 34,43,45,54,56,65,46,64 Win 45
20/07/2019 14,41,04,40,47,74,34,43 Miss
19/07/2019 12,21,02,20,01,10,23,32 Win 02
18/07/2019 27,72,47,74,79,97,29,92 Miss
17/07/2019 39,93,35,53,37,73,38,83 Miss
16/07/2019 45,54,59,95,44,55,99,49,94 Win 55
15/07/2019 03,30,09,90,05,50,08,80 Miss
14/07/2019 12,21,25,52,02,20,05,50 Win 02
13/07/2019 27,72,78,87,79,97,37,73 Win 97
12/07/2019 26,62,36,63,68,86,28,82 Miss
11/07/2019 00,33,66,99,69,96,36,63 Win 66
10/07/2019 99,33,66,69,96,36,63,88 Win 66
09/07/2019 09,90,49,94,78,87,79,97 Win 90
08/07/2019 19,91,28,82,25,52,48,68 Miss
07/07/2019 19,91,78,87,48,68,14,41 Miss
06/07/2019 67,76,17,71,34,43,06,60 Miss
05/07/2019 29,92,96,97,27,72,37,73 Win 37
04/07/2019 16,61,26,62,69,96,06,60 Miss
03/07/2019 25,26,27,58,59,95,97,94 Miss
02/07/2019 08,80,18,81,78,87,89,98 Win 78
01/07/2019 39,93,38,83,48,84,49,94 Win 84
30/06/2019 23,32,26,62,39,93,22,33 Win 22
29/06/2019 23,32,03,30,35,53,45,54 Miss
28/06/2019 07,70,47,74,37,73,78,87 Win 73
27/06/2019 79,97,67,76,57,75,69,96 Win 76
26/06/2019 36,63,69,96,59,95,79,97 Win 95
25/06/2019 57,75,58,85,78,87,68,86 Win 68
24/06/2019 26,62,67,76,48,84,28,82 Win 84
23/06/2019 05,50,09,90,59,95,79,97 Win 95
22/06/2019 06,60,67,76,77,41,42,43 Miss
21/06/2019 26,62,28,82,48,84,27,72 Miss
20/06/2019 23,32,28,82,14,41,34,43 Win 32
19/06/2019 67,76,25,52,35,53,45,54 Win 53
18/06/2019 38,83,78,87,89,98,99,33 Win 98
17/06/2019 45,54,80,83,84,85,74,75 Win 74
16/06/2019 39,22,77,27,72,32,40,80 Win 77
15/06/2019 13,31,09,90,32,03,30,89 Win 09
14/06/2019 05,50,01,10,89,98,06,60 Win 01
13/06/2019 05,50,08,80,67,76,34,43 Miss
12/06/2019 20,27,28,82,90,98,89,38 Win 98
11/06/2019 04,05,12,14,17,16,61,24 Win 14
10/06/2019 68,86,02,17,27,26,28,92 Miss
09/06/2019 15,42,52,02,20,92,96,27 Miss
08/06/2019 48,84,57,75,59,95,36,63 Win 75
07/06/2019 71,72,73,74,47,75,35,53 Win 73
06/06/2019 48,84,04,40,14,41,18,81 Win 40
05/06/2019 47,74,57,75,67,76,78,87 Win 67
04/06/2019 08,80,03,30,68,86,06,60 Win 86
03/06/2019 27,72,28,82,48,84,47,74 Miss
02/06/2019 78,87,67,76,57,75,59,95 Win 57
01/06/2019 79,97,17,71,19,91,09,90 Win 91
Soi cầu online – Siêu chuẩn 3 miền Bắc, Trung, Nam